Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Denizde Hayat Kurtarma ve İlk Yardım
www.arsivbelge.com
Denizde Hayat Kurtarma ve İlk Yardım dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Denizde Hayat Kurtarma ve İlk Yardım başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

DENİZDE HAYAT KURTARMA VE İLK YARDIM

    Boğulmakta olan kimseleri kurtarmaya teşebbüs eden kurtarıcıların her zaman suya girmeleri gerekmediği gibi yüzmede bilmeye bilirler. Esasında kurtarıcı en son çare olarak suya girmelidir. Onun karadan, rıhtım üzerinden veya bir kayıktan, emin bir yerden kazazedeye yardım etmeye çalışması lazımdır. Bu şekildeki kurtarma hareketi, yüzerek yapılan kurtarma hareketinden daha başarılı olur ve daha kolaydır, emniyetlidir. Kurtarıcı su dışında olduğu zaman kendisini daha iyi idare eder. Kolaylıkla istenilen hareketi yapar. Diğer taratan da kendisi hayatının emniyeti için o kadar dikkatli davranmasına gerek yoktur.

    Kazazedeyi en etkin şekilde kontrol etmesi de diğer bir etkendir. Bütün bunlardan başka yüzme bilmeyen bir kimse tecrübeli bir yüzücü kadar olsun, kurtarma şansına sahiptir. Kurtarıcı karada elini, ceketini, pantolonunu uzatmak, uzunca bir sopa veya can kurtarma simidi, topu atmak suretiyle suya ve kazazedeye ulaşır. Bir insanın yetişemeyeceği herhangi bir şeyi anında alıp kazazedeye uzatması neticesinde kurtarılmaya yardım eder. Kurtarıcı yukarıda anlatılanların hiç birini yapamıyorsa eğer varsa bir kayıkla yardıma koşmalıdır. Kayıkla kazazedenin yardımına gidince kendisi suya girmeden kazazedeyi kayık içine almaya çalışmalıdır.

    Kurtarma hareketinin emniyeti kayıktaki kurtarıcı, can kurtarma simidi, can kurtarma topu, sırık, kemer gibi o anda kurtarmayı kolaylaştıracak herhangi bir malzeme yöntemi kullanılmalıdır.

    Başka bir çözüm bulamazsa en son çare olarak kurtarıcı; eğer yüzme ve can kurtarmada tecrübe ve yeteneğe sahipse suya atlayıp kurtarmaya teşebbüs etmelidir Her türlü sarılma kurtarıcı için ölüm tehlikesidir, bundan kaçının.

    A. Suda boğulmak üzere bulunan kişiye yaklaşma ve müdahale tekniği:

Can kurtarma eğitimlerinde boğulmakta olan, yardım isteyen bir kimseye yaklaşma çok önemlidir. Kazazedeyi sağlam bir şekilde tutacak duruma getirmeye "yaklaşma "denir.

Yaklaşmalar mecbur kalmadıkça kesinlikle yüz yüze yapılmamalıdır.

Can kurtarıcı su içerisinde her an değişik durumlarla karşılaşabilir. Boğulmakta olan kimse şiddetli ve şuursuz hareketler yapabilir. Bu durum davam ettiği müddetçe yaklaşmak imkansızdır. Kazazedenin yorulmasını beklemek uygun olur. Kazazedeye vurmak, acı vermek sureti ile kurtarmaya çalışmak doğru değildir.

Canını kurtarmak için ümitsiz bir şekilde çaba gösteren bir kimseye bu şekilde etki etmek doğru olmaz. Bunun tehlike anlarında kullanmak amacı ile emniyetli şekilde yaklaşma usullerini öğrenmek gerekir. Kurtarmacı boğulmakta olan bir kimseye yakalanmamaya çalışır. "Her Türlü Sarılma Kurtarıcı İçin Bir Ölüm Tehlikesidir, bundan kaçının.

Suda yaklaşma usullerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

   1. Arkadan yaklaşma

   2. Suya dalmadan önden yaklaşma

   3. Suya dalarak önden yaklaşma

1. Arkadan Yaklaşma : 

Boğulmakta ve panik içerisinde olan bir kimseye en emniyetli yaklaşma usulüdür. Kazazedeye yaklaşılır, dizler yukarıya çekilerek vücudun şekli değiştirilir. Bacaklar ve gövde kazazedenin altına uzatılır. Geriye doğru yatırılarak kazazedenin durumuna göre çenesinin 3ltından tutulur. Boğaz sıkılmamaya dikkat edilerek, taşıma safhasına geçilir.

2. Suya Dalmadan Önden Yaklaşma :

Arkadan yaklaşmak mümkün olmadığı ve mecbur kalındığı zaman kullanılır. Yaklaşma esnasında kazazedeye, devamlı sakin ve rahat olması söylenerek telkin edilir. Bu durumlarda kazazedenin elinden tutulur. Kazazede kurtarıcıya doğru tutulan bileğinden kuvvetli çekilirken, kurtarıcı da ondan kaçarcasına ileriye doğru yüzer.Bu esnada kazazede yatış durumuna geçer, taşıma safhası uygulanır.

3. Suya Dalarak Önden Yaklaşma :

Kazazedenin yanına yaklaşmanın mümkün olmadığı, kurtarıcının kendini güvensiz hissettiği zaman yapılan bir uygulamadır. Kazazedenin 2-3 m. önünden dalınır.ve ayakları tutularak kaldırılır ileriye doğru itilmek, savurmak suretiyle kazazede taşınır. Mecbur kalmadıkça tavsiye edilmez çok yorucudur.

4. Batmış Durumda Olan Kazazedeye Yaklaşma:

Batmış durumda olan kazazedeye yaklaşma, kazazedenin suya battığı yerde oluşan kabarcıklar, yerinin bulunmasına yardımcı olur. Kurtarıcı derin bir nefes alarak dalar, kazazedenin çene veya koltuk altından tutar, zemin sert ise ayakları ile zeminden kuvvet alarak su yüzüne çıkar ve kazazedeyi taşıma safhasındaki bir usulle taşır.

Çamurlu zeminlerden kurtarma daha değişiktir. Kurtarıcı ayağını kesinlikle yere değdirmez. Hareketler su içerisinde güçlü fakat emin olarak yapılmalıdır. Kazazedenin tutuluşu, kol, saç, çene ve koltuk altından olabilir.

Bitki içerisinden kurtarma da hareketler de sakinlik esastır, talaşlı hareketlerden kaçınılmalıdır. Hareketler hafif olmalı, yosun ve bitkilerin vücuda dolanmamasına dikkat edilmelidir. Tehlike anında bacaklar göğse doğru çekilmeli, kollar arkadan öne doğru hareket ettirilerek tehlikeli yerden uzaklaşılmalıdır.

B. Kurtarma Tutuşları:

Boğulmakta olan bir kimse psikolojik olarak büyük bir çöküntü içerisindedir. Yapacağı hareketler şuursuzca. Kurtarma tutuşları ile herhangi bir sarılma tehlikesinden kurtulabileceğimizi, sarılma hareketini nasıl önleyebileceğinizi saldırılara karşı reaksiyonumuzun ne olacağını öğreniriz. Su içerisindeki yaklaşımlar arkadan olmalı, onu sakinleştirici, ona güven verici sözler söylemelidir. Her sarılma hareketi kurtarıcının hayatını tehlikeye sokar.Kazazedenin anormal saldırması halinde kurtarıcının hemen su içerisine dalması lazımdır. Şayet dalamazsa, karşı bir hareketle onu su içerisine bastırmalıdır ( Boğulan bir kimsenin nefes almada çektiği güçlük onun hareket devamlılığına engel olur, gevşemesine yol açar.)

1. Arkadan boynunu tutma;

Kurtarıcı kendini korumak için ( gırtlak ve boyun atardamarını) omuzlarını yukarıya kaldırır,  eliyle kazazedenin hangi elinin üst kısımda olduğunu kontrol eder. Üst kısımda bulunan elin, karşı eliyle ( solsa sağ, sağsa sol elle ) kazazedenin üst elini yakalar, baş parmağı ile kazazedenin elinin baş parmakla işaret parmağının ortasına tazyik yapar, kolu vücuttan açar. Diğer eliyle de kazazedenin tutuğu elin dirseğini alttan kavrar ve yukarıya doğru iter kaldırır ve başının üzerinden geçirir. kolu çevirir kürek kemiği hizasına çeker. Diğer eliyle de kazazedenin çenesini kavrar.

2. Önden Bele Sarılma ;

Kazazedenin başı sol elle akadan, yüz ve çene altına yakın sağ elle kavranır. Her  iki elle çevirme işlemine başlanır. Başın boyunla beraber çevrilmesiyle,  kazazedenin vücudu da onunla beraber döner. ( Şayet direnirse tarifi güç acı çeker ve boynu kırılır ) Dönüş tamamlandığı an istenilen  taşıma şekline geçilir.

 
    C. Taşıma Usulleri :

İyi bir taşıma usulünde, kazazedenin yüzü daima su dışında bulunmalıdır. Kurtarıcı kazazedeye hakim pozisyonda olmalıdır. Bütün taşıma tutuşlarında kazazedenin burnu ve ağzı su üstünde olmalıdır.

1. Baygın ve Sakin Kazazedeyi Taşıma :

a. Baştan tutarak: 

Kazazede sırt üstü duruma getirilir, kurtarıcı her iki eliyle baş parmaklar şakak üzerinde eller çene altında bulunmak üzere başı tutar. Kulaklar serbesttir. Böylelikle baş kolaylıkla geriye gelir. Solunum engellenmez taşıma kolay ve hızlıdır.

    b. Alın Ense Tutuşu: 

Alın bir elle kavranır,diğer el ensede destek sağlar. Kazazede sakindir.

    c. Saç ve Elbise Tutuşu : 

Saçtan ve elbiseden tutulur ve yüzüşe geçilir.Basın.ağız ve burnun su yüzeyinin üstünde olmasına dikkat edilir. Çekişte kol diktir. Ayaklar makas hareketi yapar

    d. Koltuk Altından Tutarak : 

Kazazede sırtüstü durumuna getirilir Kurtarıcının her iki eliyle alttan koltuk alt: çukurlarından kavrar

2. Korkmuş ve Paniğe Kapılmış Kazazedeleri Taşıma Usulleri :

Kazazede ile mesafe bulundurulmalı, devamlı sakinleştirici şekilde konuşulmalıdır. Çok kuvvet sarfı gerektiğinden uygulama mesafesi kısa olmalıdır.

Denizci Bağlama :

Kazazede sırt üstü durumundadır. Kurtarıcı sağ eline kazazedenin sağ pazusundan geçirip sırtın arkasından sol kolun pazusunu kavrar. Dirseği ile sırtta tazyik yapar, Hareket ve sözle ona güven vermeye çalışır ve kendine çeker. Bacaklar makas yaparken diğer kolda yüzmeye yardımcı olur.

Göğüs Omuz Taşıma Usuller : 

Kazazede sırt üstü yatar durumdadır. Bir kol kazazedenin göğsü üzerinden geçirilerek koltuk altından tutulur.Tutuşta kalça kazazedenin sırt kısmına gelecek şekilde olmalıdır. Yan yüzme tercih edilir.Diğer kol yardım eder. kol çekişi su yüzeyine yakın olmalıdır.

Flaıg Bağlama, Taşıma Tutuşu : 

Bu bağlama tutuşu, her kurtulma hareketinden sonra ortaya çıkar. Kurtarıcı kazazedenin arkasın da bulunur. Bir eliyle kazazedenin sol elini kavrar, kolunu sırta doğru çeker, eli kürek kemiği üzerine getirin. Diğer eliyle kazazedenin çenesini kavrar, kazazedeyi sırt üstü vaziyette tutar.

CANKURTARMA

ÜLKEMİZDE VERİLMEKTE OLAN
ULUSLAR ARASI STANDARTLARDAKİ CANKURTARAN EĞİTİMLERİ

2006 Mayıs ayından itibaren kurulan Cankurtaran Eğitim Merkezleri yoğun bir şekilde eğitimler verirken, TSSF Cankurtaran Teknik Kurulu da eğitim metaryelleri konusunda hızlı ve ciddi çalışmalar yaparak süreci hızlandırmaya çalışmıştır. Hazırlanan eğitim materyalleri teknik ve etkili görsel ve yazılı donanımlardır. Cankurtarma ile beraber İlk yardım eğitimlerinin de yönetmeliğimiz içeriğinde olmasından dolayı bu konuda da Cankurtarma Teknik Kurulu tarafından yoğun çalışmalar yapılmış ve 16 saatlik Temel İlk Yardım eğitim manüelleri de görsel ve yazılı olarak tamamlanmıştır.

ILS Nedir?
ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan Uluslararası bir federasyondur.
 

FIS : Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique (Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve Tunus…)


WLS : World Life Saving (Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve A.B.D.)
 

ILS standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar su becerilerinin yanında Temel İlk Yardım becerileri ile donatılarak acil müdahale yöntemlerini bilinçli bir şekilde uygulayabilir hale getirilmişlerdir. Geçmişte kazalara yapılan yanlış müdahale sonucu ortaya çıkan ölüm ve sakatlık oranlarında, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte ciddi azalmalar gözlenmiştir. Bu TSSF/ILS anlayışının, eğitim kalitesinin ve donanımlı eğitmenlerinin büyük bir kazanımıdır.

Ülkemizde Uygulanan cankurtaran eğitimlerinin hedefi;

Deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi. Cankurtaranlık,büyük kişisel özveri,uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle TSSF;Cankurtaran eğitimini yetkili olduğu tüm faaliyetleri içerisinde en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir.

TSSF’nin ana görevleri;

Su içinde ve su kenarındaki tehlikeler ile ilgili güvenlik bilincine dayalı davranışlar hakkında zamanında ve sürekli bilgi vermek.
Yüzme ve kendi canını kurtarma konularında eğitimler sağlamak.
Cankurtarma eğitimi vermek.
Eğitim ve görevlendirme konusunda cankurtaranlara ileri düzeyde nitelik kazandırmak.
Genel tehlikelerden korunma önlemlerinin bir parçası olarak ve bunların erçevesinde,su kurtarma hizmetlerinin ülke çapında örgütlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

TSSF’nin genişletilmiş görevleri;

İlk yardım ve sağlık çalışmaları konularında eğitim ve ileri eğitim vermek.
Su kenarında, su içinde ve üstünde boş zamanların değerlendirilmesine ilişkin önlemlerin desteklenmesi ve şekillendirilmesi.
Kurtarma çalışmalarına ilişkin pozitif egzersizler yapmak ve yarışmalar düzenlemek.
Özellikle yönetim, örgütlenme ve idari konularda olmak üzere üyelere eğitim ve ileri eğitimler düzenlemek.
Kurtarma ve Eğitim kurumlarını geliştirmek ve denetlemek, suda kurtarma alanında bilimsel araştırmalar yapmak.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki örgüt ve kurumlarla işbirliğinde bulunmak.
Yerel yönetimler ve örgütlerle iş birliğinde bulunmak.
Ülkemizde uygulanan cankurtaran eğitimlerinin bröve sistemi ve yetkileri ;

SPORCU CANKURTARAN:
Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcular,
BRONZ CANKURTARAN:24 saat

Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler,
 

KATILIM KOŞULLARI ;
En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
Aşağıdaki yüzme becerilerine sahip olmak.
Suya balıklama atlama, sualtından 15 mt yüzme ve oradaki cismi yüzeye çıkarma.
50 mt yandan nefes alarak durmadan yüzmek, (sağdan nefes alanlar sağdan,soldan nefes alanlar soldan)
Su üstünde 10 dk. Sabit kalmak,
GÜMÜŞ CANKURTARAN:28 saat

Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler,

KATILIM KOŞULLARI;

18 yaşını doldurmuş olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.
ALTIN CANKURTARAN:28 saat

Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler. (Altın Cankurtaran kursuna katılabilmek için asgari CMAS 3 Yıldız Balıkadam brövesine sahip olmak gerekmektedir.)

KATILIM KOŞULLARI;

19 yaşını doldurmuş olmak,
İlköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,
Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
6 Ay cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını yazılı belge ile ibra etmek.

BRONZ EĞİTMEN:
Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili eğitmeni,

GÜMÜŞ EĞİTMEN:
Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla görevli eğitmeni,

ALTIN EĞİTMEN:
Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi programlarını uygulayan eğitmeni,

CANKURTARAN EĞİTİM PROGRAMLARI;
Cankurtaran yetki ve sorumlulukları, Katılım şartları, TSSF ‘nin ana görevleri,TSSF ‘nin genişletilmiş görevleri,ILS nedir, ILS ye üye ülkeler, Ülkemizde cankurtaran eğitimlerinin hedefi,Bröve sistemi, Öğrenme önerileri, Anatomi, Solunum sistemi, Dolaşım sistemi, Kulaklarımız, Kulak eşitleme teknikleri, Sinüsler, Kazaya müdahale, Acil durum tespiti, Koruma zinciri, İlk Yardımcının yapması gerekenler, Acil müdahale yöntemi, Suni solunum-kalp masajı, Kanamalar, Kanın durdurulması, Sargı yöntemleri, Şok durumu,Kazazedeyi yatırma teknikleri, Battaniyeye sarma ve koma pozisyonu uygulamaları,Yüzme teknikleri,Dalış teknikleri,Kramp çalışması,Suya girmeden kurtarma,Suya girerek kurtarma ve taşıma metotları, Boğuşma teknikleri, Acil eylem planları, Nöbet kuralları, Cankurtaran istasyonu malzemeleri,Havuz uyarı ve tehlike işaretleri Havuz kullanımı bilgilendirme tabelaları ,Cankurtaran üniforma ve malzemeleri,Havuzda standart bayrak ve düdük işaretleri, Düğümler, 
 

İLK YARDIM ÇALIŞMALARI
Solunum ve dolaşım sistemleri, Ağızdan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde ) Burundan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde ) Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri ( manken üzerinde ) Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde ) Suni solunum ve kalp masajı devreleri

YARALARA MÜDAHALE
Atar damar bulma yöntemi, Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri, Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Avuç içi yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikleri Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri, Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken hususlar, Çene açma tekniği ve pratikleri

HAVUZ ÇALIŞMALARI
Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü ) pratikleri, Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri ,Havuza atlama teknikleri ve pratikleri, El kullanmadan yüzme pratikleri, Elbiseli yüzme pratikleri,Su içinde giysi çıkartma pratikleri,Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri,Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri, Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri, Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri, Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri, İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri, Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri ( yardımcısız, yardımcılı ), Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri, Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde ), Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı ve pratikleri, Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri ( manken kullanarak

DENİZ ÇALIŞMALARI
Denizde yüzme pratikleri,A B C malzemeleri kullanım pratikleri,Denizde uzun mesafe yüzme pratikleri ( yardımcı malzeme taşıyarak ),Denizde yardımcı kurtarma malzemeleri kullanım pratikleri
Denizde malzeme kullanarak kurtarma pratikleri, Denizde boğuşma teknikleri ve pratikleri
Denizde boğuşarak bloke etme teknikleri ve pratikleri, Denizde kazazede taşıma pratikleri
Sahilden karaya kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri, Sahilde kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri, Denizde serbest dalma teknikleri ve pratikleri, Dipten kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri (manken kullanılarak ), Sahilde suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken kullanılarak )

DONANIMLI DALIŞ ÇALIŞMALARI
Malzemeli dalarak su altında yön bulma pratikleri
Malzemeli dalarak su altında arama pratikleri
Malzemeli dalarak su altından kazazede kurtarma pratikleri
Kazazede tekneye çıkarma pratikleri ( yardımcı ile )
Su üzerinde suni solunum pratikleri ( sedye ve manken kullanılarak )

İncelendiğinde; verilen eğitimler en yüksek standartlara ulaştırılmıştır. Başlayacak olan İlk yardım eğitimleri de, İlk Yardım Eğitim merkezleri sayesinde Ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır.  


Ekleyen:Enes YALÇIN
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Sosyal Yardım Kurumları ve Kuruluşları(5524)

İlk Yardım Çantası(5362)

Depremde Yardım Eden Kuruluşlar(5355)

Yedekleme(5321)

SYDV ve Başvuru işlemleri(5316)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!