Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Sosyal Bütçe Hakkında
www.arsivbelge.com
Sosyal Bütçe Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Sosyal Bütçe Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Sosyal Bütçe Kavramı

Sosyal bütçe; bütçedeki eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının; eşitlik, gelir dağılımı, yoksulluk, istihdam ve sosyal içerme kriterlerinin gözetilerek düzenlenmesini ve bu düzenlemeyle toplumdaki dezavantajlı kesimlerin (kadınlar, çocuklar, gençler, işsizler, yaşlılar ve engelliler gibi) olumlu yönde etkilenmesini amaçlar.

Sosyal bütçe sadece sosyal hizmet alanında çalışan kamu kurumlarının bütçelerinin artırılması anlamını taşımamaktadır. Sosyal bütçenin ihtiyaç analizleri sonucunda hazırlanılması ve uzun dönemde sosyal hizmetleri hedeflemesi gerekmektedir. Özellikle istihdam artırıcı tedbirlerin bütçe içinde yeterince yer almaması bütçenin sosyal bütçe olma özelliğinin önündeki en önemli engeldir. Öte yandan geçici tedbirlere dayanan sosyal harcamaların uzun dönemde sosyal içermeyi gerçekleştiremeyeceği kesindir. Cinsiyete duyarlı bütçeleme ilk defa Avustralya’da uygulamaya konulan bir anlayıştır. Bu anlayış ile kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Kadınların toplumdaki sosyal statülerinin yükseltilmesi devlet bütçelerinin bir araç olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Hedeflenen, kadın ve erkeklerin önceliklerine göre harcamaların adil bir şekilde dağıtılması ve cinsiyet ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır, başka bir bakımdan kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın sağlanmasıdır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme bakış açısı, kamu harcamalarında olduğu gibi kamu gelirlerinde de erkek ve kadınlara eşit yük yüklenmesini amaçlamamakta, belirli haklara sahip bireyler olarak görülmektedir.

Cinsiyete duyarlı bütçelemenin başarılı ülke uygulamaları arasında Hindistan önemli bir yere sahiptir. Birleşmiş Milletler Kadın Gelişim Fonu sayesinde, kadınlara yönelik iş imkanlarının artırılması sonucu hızlanan cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları, kadın parlamenterlerin bu alandaki çalışmalarına yoğunluk kazandırmalarıyla gelişimini sürdürmüştür. Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçeleme henüz uygulanmamakla birlikte, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından gündeme getirilmesi, henüz istenilen düzeyde olmasa da, bazı kamu kurumlarının stratejik planlarında kadın ve kadına yönelik hizmetlerden bahsedilmesi ve bir farkındalık yaratma çabalarının varlığı, yakın gelecekte ülkemizde de bu alanda önemli gelişmelerin olacağını göstermektedir.

kaynak: Murat ŞEKER - YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BÜTÇEYİ İZLEME RAPORU

Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Bütçeleme (Cinsiyete Duyarlı Bütçe) Yaklaşımı

Dünyada küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki bölgesel entegrasyonların artması, yerel sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel değişiklikleri ve söz konusu değişikliklerin uluslararası standartlara uydurulması gereğini kaçınılmaz kılmıştır.
Bu bağlamda, Türkiye gibi ülkelerin sosyal ve mali politikalarının AB standartları gibi üst platformlara uydurulması gereği ortaya çıkmış, sözü edilen standartlar, söz konusu ülkelerin klasik maliye politikası ve bütçeleme politikaları hususunda reviz-
yona gitmeleri konusunda dışsal bir itici güç oluşturmuştur. AB’ne tam üyeliği kendisine hedef seçmiş ve yıllardan beri uyguladığı/uygulamaya çalıştığı sosyo-ekonomik ve siyasal reformlarla AB standartlarını yakalama uğraşında olan Türkiye’nin, günümüzde uygulamaya çalıştığı plan ve programlarda “toplumsal cinsiyet duyarlılığı”nı göstermesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, maliye politikalarının oluşturulması ve Devlet bütçesinin hazırlanması esnasında da söz konusu hassasiyetin gösterilmesi gereği kaçınılmaz olmuş, hazırlanacak olan bütçenin ve harcama kalemlerinin başta kadınlar olmak üzere, yoksulların ve toplumdaki dezavantajlı kesimlerin hangisine daha çok fayda sağlayacağı dikkate alınmıştır. Dokümanın Tamamı için tıklayınız...

Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
19. yy Osmanlı Devleti Siyasi Sosyal Ekonomik Durumu(5665)

Niklas Luhmann ve Sosyal Sistemler Kuramı(5542)

Facebook ve Twitter Hakkında Önemli Bilgiler(5541)

Sosyal Medya Uzmanı (10 Adımda)(5539)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ve İslam(5527)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!