Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği )
www.arsivbelge.com
Bireyin Gelişiminde Okul mu - Aile mi Önemlidir?Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği ) dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı zamanda herkes için toplumsal bir görevdir. Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı ailede atılır. Toplum olarak kalkınmak için; sağlıklı düşünen soran sorgulayan araştıran sorumluluk sahibi gibi bir çok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinin temeli ailede atılır. Aile çocuğa ilk eğitimin verildiği yerdir. Her şeyden önce aile bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul edilir. Çocuk okula başladıktan sonra ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir. Ancak aile hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış olamaz... Yazının Tamamı aşağıdadır!

Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği )

 Aile önemlidir tezi savunması

 “Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”

Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı zamanda herkes için toplumsal bir görevdir. Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı ailede atılır.

Toplum olarak kalkınmak için; sağlıklı düşünen soran sorgulayan araştıran sorumluluk sahibi gibi bir çok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinin temeli ailede atılır. Aile çocuğa ilk eğitimin verildiği yerdir. Her şeyden önce aile bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul edilir. Çocuk okula başladıktan sonra ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir. Ancak aile hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış olamaz (Şişman 2000:54). Çocuk okul hayatına başladığında da aile çocuğun eğitimi konusunda ona yol göstermek onu yönlendirmek okulla sürekli iletişim halinde olmak zorundadır. Bunun için okullarda bazı örgütler (okul-aile birlikleri gibi) kurulmaktadır (Ancak veli-öğretmen görüşmelerinin sağlıklı ve işlevsel olmadığı görülmektedir). Bu örgütlerde öğretmen ailenin desteğini almak için onlarla iyi ilişkiler kurmalı çocuk hakkında bilgilenmeli ve kendi çalışmaları hakkında velileri bilgilendirmelidirler (Çınar 2002: 96). Yani bu tür toplantılar veli-öğretmen arasında bir diyalog kurmaya yönelik olmalıdır.

Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum aile olduğuna göre sağlıklı toplumların oluşması açısından çocuğun eğitimiyle ilgili olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir (Ertuğrul 2002). Her aile bir okuldur. Anne babalar ise o okulun hem öğrencisi hem de öğretmenidir. Ailenin çocuk eğitimine ilişkin anlayışı içerisinde yaşadığı toplumun kültürüne ve normlarına göre değişmektedir. Ailenin eğitsel ortamı öğrencinin okulda öğrendiklerini ya pekiştirici yada köreltici bir özelliğe sahiptir. (Çelik 2003:11). Çocuğun ailede öğrendikleriyle okulda öğrendikleri birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır. Böyle bir paralellik sonucunda öğrencinin okulda öğrendikleri pekişebilir. Aksi durumda öğrenilenler körelebilir.

Ana-babalar kendilerini çocuklarının okul yaşamlarının bir parçası olarak hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler (Yavuzer ---?). Aile tarafından öğrenmeye ve başarılı olmaya güdülenir aaaalerinde kılavuzluk edilir çalışma ortamı sağlanan çalışmanın yanında eğlenmeyi de içeren bir çalışma programı hazırlanan düşüncelerine saygı gösterilerek fikirlerini açıkça söylemeye ve böylece yaratıcılığa teşvik edilen çocuğun öğrenmeyi gerçekleştirmesi daha kolay olacaktır. Böyle bir ortam çocuğun kişilik gelişiminde de önemli bir rol oynayacak toplum içinde daha rahat bir yer edinmesini sağlayacaktır. Aksi durumda ise anne-baba tarafından desteklenmeyen rehberlik yapılmayan her koşulda çocuktan çalışması istenen (çocuk başarısız olarak nitelendirilemez başarısızlığına yol açan etkenler araştırılıp düzeltilmeli) ve her şekilde çalışabileceğine inanan eğlenmenin de bir gereksinim olduğunu göz ardı eden merak ve ihtiyaçlarından ötürü utanç duyması sağlanan bir çocuğun öğrenmesinden söz etmek çok güçtür.(Çelik 2003:11)

Ana-baba çocuğun en uzun süre ve en yakın etkileşimde bulunduğu kişilerdir. Özellikle anneler çocukların eğitiminde son derece etkilidirler. Anne-babaların eğitim düzeylerinin alt düzeyde olması onların çocuklarına gerekse okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap verememelerine yol açmaktadır. Ailenin çocuğun gelişimine ilişkin değerlendirmelerini öğretmenlerle paylaşmaları gerekir. Öğrenci veli ve öğretmen arasındaki olumlu bir iletişim ancak öğrencinin gelişimini tartışarak problemleri ve gereksinimlerini belirleyerek sağlanabilir. Bu iletişimi sağlamanın en önemli kaynağı da sağlıklı ve işlevsel okul-aile toplantılarıdır (Çelik 2003: 11 12 13). Öğrenci ve velilerin aktif olarak eğitimin her aşamasında yer almaları özellikle de öğrencilerin kendilerini ilgilendiren konularda katılımı öğrenci merkezli eğitimin ve de daha da önemlisi demokrasinin gereğidir (Demirbulak 2000: 55).

Öğretmen velilerle her zaman iletişim halinde olmak istediğini belirtmelidir. Çocukların okul başarısı için gerek duyduğu desteği birlikte çalışmaya bağlı olduğu konusunda veliyi ikna etmelidir. Öğretmen veliyi okuldan uzak tutmamalı okulun bir parçası yapmalıdır. Veliler okulda ne olup bittiğini anladığında güvenlerinin artmasına ve kendilerini okulla ilişkilerinde daha rahat hissederler. Bu çalışmalar için aşağıdaki etkinlikler planlanabilir:

Aile öğretmen toplantıları
Ev ziyaretleri
Telefonla iletişim
İletişim defterleri
Belli aralıklarla çocukların ve ailelerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun bilgi ve broşürler hazırlama

Bu çalışmalar ailelerin aktif katılımını ön plana çıkaran çalışmalardır. Amaç ailelerin okul ve sınıf ortamlarını tanımaları bu konularda bilgilendirilmeleri ve kendi rolleri neler yapabilecekleri konusunda ipuçları almalarıdır. Ailelerin evde ve okulda çocuklarıyla tutarlı bir biçimde etkileşim içinde olmaları ve ev-okul tutarlılığı açısından da bu çalışmalar önem kazanmaktadır. Okulun ilk yıllarından itibaren ailelerin katılımı ile çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi okul-ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi bugün eğitim sürecinin temel hedeflerinden biridir. (Çelik 2003:13).

Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir. Toplumsal yaşamın her alanında demokratik laik sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi doğrultusunda ailenin demokrasi ve insan hakları düşüncesini ve uygulamasını üreten kurum olarak işlevsellik kazanması sağlanmalıdır.

Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler onun gelecekteki başarısını belirler.


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Savaşta Bilgi mi üstündür Kılıç mı? Münazara Örneği(5747)

Para Her Kapıyı Açar ve Para Her şey Değildir Münazara Savunmaları(5676)

Çok Gezen mi Çok Okuyan mı bilir? (Münazara örneği)(5657)

Okul Deneyimi Staj Dosyası örnekleri ve kılavuzu(5652)

Çok Gezen Bilir Tez Savunması örneği(5634)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 87

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

sefa dözgün - 16.02.2015, 20:19
 

bence okul daha önemlidir çünkü okuldan eve geldiğimizde ya annemiz televizon izler hada telefonla oynar ve  size hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiç muhatap olmaz                                                                                                                                                                                     teşekür ederim!!!


sefa ergün - 17.02.2015, 10:29
 

bence okul çünküsünü siz bilirsiniz


irem derici - 17.02.2015, 10:32
 

bence okul daha  önemlidir çünkü   aileler okulun verdiği eğitimi vermezler


s - z - 23.02.2015, 18:36
 

kesinlikle okulda başlar 

 


YAVUZ SELİM im - 27.02.2015, 20:21
 

ailede başlar çünkü seni annen baban büyütüyor öğretmen büyütmüyor


azra yönet - 08.03.2015, 14:34
 

bence de ailede başlar çünkü ilk eğitim kurumu ailedir. çook teşekkür ederim bu site çook işime yaradı:)


ömer çiçek - 08.04.2015, 16:12
 

bence çocuk eğitimi ailede başlar okulda devam eder


MURAT - 09.05.2015, 07:01
 

ailen olmasa okuldaki masrafları nasıl karşılıcanız 

                      THUG LİFE 


jale kale - 11.05.2015, 17:13
 

 bence ikiside çok önemlidir


famir - 17.05.2015, 08:59
 

okul önemlidir çünkü eğitimini aile veremez gelişiminde de okul daha etkilidir çünkü okuldaki yetkililer filan daha fazladır ve bunun gibi birçok şeyler var . hem aile önmli ise neden fazla ilgilenen ailelerin çocukları yerine tam tersine ilgilenmeyen zorluklar içinde büyüyüyen ailelerin çocukları başarılı oluyor. buna örnek olarak benim bir arkadaşımın annesi de babası da doktor ama çok güç durumlarda okumuşlar. çünkü onlar okumanın değerini çok iyi biliyorlar.

 


aleyna g - 31.05.2015, 10:52
 

bence aile cunku bır bıreyın karakterinin % 90 ı 0-6 yas arasında tamamlanır yanı cocugu bır bına gıbı gorursek eger temellerı saglam atılan bır bına daha cok ayakta durur bu temelı ıse aılenın verdıgı egıtım ıle mumkundur okullarımız degısıyo cevremız degısıyor ama aılemız asla agac yasken egılır anne gezındıgın bag baba yaslandıgın dagdır omrunun en guzel olanı annenle babanla olandır


ilayda - 02.06.2015, 08:35
 

eğitim derim çünkü eğitim olmasa okulda olmaz aileden gelen eğitimi görmesek okula gitmemiz hiç bir işe yaramaz


NUR BİLEN - 04.10.2015, 19:44
 

BENCE ŞU ANDA BU KONU HAKKINDA AİLE Mİ OKUL MU ÖNEMLİ?    BU KONUYU KONUŞMAK ANLAMSIZ BENCE.ÖNEMLİ OLAN AKLA MANTIĞA UYMASA BİLE MÜNAZARA KONUSU OLDUĞU İÇİN YANLIŞ DÜŞÜNCE OLSA BİLE SAVUNULMALIDIR.BURDA BUNLARI KONUŞARAK VAKTİNİZİ BOŞA HARCIYORSUNUZ....KARŞI TARAFIN SÖYLEYECEĞİ SÖZLERİ BULUP CEVABI BUGÜNDEN HAZIRLAMALISINIZ.

 

                         TEŞEKKÜRLER.....


neclanur - 12.12.2015, 16:18
 

bence aile çünkü iyiyi kötüyü bizim hakkımızda kim karar veriyor tabiki de AİLEMİZ


iremnur polat - 16.12.2015, 18:50
 

bence aile daha önemlidir 6 yaşına kadar iyi eğitim verilirse okula başlayınca eğiticinin karşısına bilgili sosyalleşmiş kendini mükemmel ifade eden bir öğrenci gelecektir eğiticinin bu öğrenciyi okutması çok daha kolay olacaktır. aksi halde anlayışı az kendini ifade edemeyen bilgisiz asosyal bir çocuğu eğitmek mümkün olamayacaktır. Buradaki başarısızlık aileniin başarısızlığı sayılır denebilir bu durumda aile eğitimi okul eğitiminden çok daha önemlidir


sen sen - 23.12.2015, 14:07
 

çocuk konuşmayı öğrendikten sonra vaktini okullarda geçiriyor yani anlayacağınız okul önemli


aile - 27.12.2015, 11:16
 

aile daha onemlidir çünkü ilk saygıyı orda öğrenirsin saygı olmadandan okuldan atılırsın


esma husna =D - 28.12.2015, 16:17
 

bencede aıle  kısılık aılede belırlenır ama okul sadece bılgı verir ve aıle hem bılgı verır hem de sevgı ve sevgı olmadan basarı da gelısım de olmaz ınsanların ıcınde bılgı degıl sevgı vardır


gülten badem - 05.01.2016, 10:55
 

aile  daha  önemlidir  ama  okulda  önemlidir  mesela  çoçuk   ömrünün  yarısını  okulda   geçirir   okulda  önemlidir


Hakan Aksu - 12.01.2016, 11:56
 

bence aile önemlidir çünkü aile sen ilk başta yaptığın bütün hataları düzeltmen için doğduğun andan itibaren yardım eder okulda ise bir kere hatayı yaparsın kızmaz ikinci kez hata yaparsın kızmaz ama üçüncü hatanda sana kızar sinirlenir ama annen asla böyle bir şey yapmaz taki sen şımarmayana kadar. 


irem doğan - 20.02.2016, 13:43
 

AİLEEEE


İŞTE BEN - 20.02.2016, 13:50
 

aile önemlidir çünkü okulda öğretim ailede eğitim alırız


Ziyaretçi - 20.02.2016, 16:11
 

 tabiki ailedir  Sen ilk doğduğunda hemen okulamı gidiyosun


Efdal Acar - 22.02.2016, 18:39
 

Bence okul


ahmet - 24.02.2016, 13:03
 

aile önemli manyak; sen ilk dogduğunda; okulamı gidiyorsun


irem derici - 24.02.2016, 13:03
 

aile önemli çünkü seni ilk doğuran annen öğretmenin değil ama eğitime gelirse öğretmenin


irem - 24.02.2016, 13:04
 

ailedir


busra yildiz - 03.03.2016, 16:39
 

Benim de munazaram varcarsamba gunu ve tezim egitimde okul etkilodir karsi taraf aileyi savuncak nasil bisiy yapabalirim nasil bir tez olabilir sizce he bncede okul etkilidir hem oyleolmasi okula baslama yasinj 7 den bese dusurmezlerdi yardimci olursaniz sevinicem


Sanem - 06.03.2016, 16:07
 

Aile bence eğitim de önce aile de başlar okulda biter


sevgi derin - 10.03.2016, 07:16
 

Sizce ailemi yoksa okulmu onemlidir yorumlarinizi bekliyoruz lutfen biraz erken cevap verin 


gizemli adam - 19.03.2016, 19:45
 

bence ailede baslar egitim tabi ki dey daha dune kadaar ailenizden ayrilamiyordunuz


Gülşen pişkin - 23.03.2016, 12:27
 

Aile önemlidir çünkü aile senin hep yanındadır


EFSANE - 30.03.2016, 07:07
 

Güzel bir münazara konusu arkadaşlar benim fikrim Aile önce gelir çünkü bir insan kişiliğinin %65'inin anne rahminde oluştuğu kanıtlanmıştır. Geriye kalanın büyük bir bölümü ise 0-7 yaş arası şekillenir. Böylece kişiliğin %95'i oluşur. %5 ise okul ve sonrası. Yani ailenin önceliği çok büyük. Anne hamileykenki psikolojisi bile etkiliyor bebekleri.


selin yalçlın - 31.03.2016, 17:28
 

KESİNLİKLE AİLE ÇÜNKÜ BİR ÇOCUĞUN GÖRÜP GÖREBİLECEĞİ EN MÜKEMMEL ÖĞRETMEN ANNESİDİR


selim öztaş - 07.04.2016, 18:49
 

TABİKİ AİLE...ÇÜNKÜSÜNÜ SİZ BULUN


Ziyaretçi - 13.04.2016, 17:50
 

Bence kesinlikle aile çünkü sen ilk eğitimi anne ve babamdan ÖĞRENİRSİN yani çocuğu bi beyaz sayfa gibi düşünün annesjnin ve babasinin ona ogrettikleriule veya davranislariyla cocugun akli şekillenir ve o tertemiz bembeyaz kagidi yavaş yavaş doldurmaya baslar ancak okulda gerek iyi gerekse de kotu onun karakterini etkileyecek şeyler o dolu sayfanin hicbir yerini etkilemeyecektir sonuç da bir kere yer ettiği kafasinda yanlis yada doğru her zaman aklinda o olucaktir


elanur - 15.04.2016, 13:08
 

nerde ailede başlar aile her ne kadar çocuğuna bilgi versede okulda o bilginin yıllarca eğitimini almış öğretmenler vardır yani okulda başlar ailede diyenler sıkmasın 


ebru kinay - 18.04.2016, 14:22
 

Bence okul 


özge - 25.04.2016, 05:08
 

bence aile çünkü Aile; çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir.


Ziyaretçi - 12.05.2016, 18:54
 

Buradaki eğitiminden kastımız fen, matematik değil; karakter.


ziyaretçi - 21.05.2016, 05:53
 

Bence aile, çocuğu bir bina olarak görürsek ailenin her attığı tuğla çocuğun temelini oluşturur iyi tuğlalar da çocuğun temelinin iyi olmasını sağlar eğer bireyin temeli iyiyse binanın devamı da iyi ve düzenli gelir yani AİLE... 


... - 21.05.2016, 15:05
 

Biz aileyi savunacağız bana somut örnekler verebilir misiniz ?


memo - 23.05.2016, 11:51
 

bilemiyoru hemen karar veremem düşünmem lazım


Husamettin kocagafa - 02.06.2016, 07:15
 

Selamın aleyküm okulda herşey var her pislik var.ev mis gibi azcık kirli ama olsun. bizim ev dağda baba!


hamıt - 04.10.2016, 16:09
 

ıllakı aılenın etkısı vardır ama okulun daha fazla etkısı var bence aıle olmadanda cocuklar egıtımını alabılır ancak okul olmdan olmaz 


Gültekin... - 13.10.2016, 17:26
 

Konumuz bireyin aile ya da okul mu engelliyor...Bence her ikiside bu gruba dahil yani aile ilişkileri topluma iyi ya da kötü bireyi yetiştirir.Okul da ise verilen eğtim devreye girer bu durumda ise hem okul hem aile topluma giren bireyi iyi ya da kötü bir şekilde yetiştirir...Teşekkürler...


pamir - 17.10.2016, 16:17
 

kesinlikle okul çünkü ailesi olmayanlar annesi babası boşanmış olanlar var ailesinden şiddet görenler var ve daha bir sürü örnek okulda evdekinden fazla zaman geçiriyoruz ayrıca 5 yaşından beri okula gidiyoruz


Kader solmaz - 06.11.2016, 14:50
 

Bencee ailee okul ögretimm yeridirrr egitimm deillll...


alara karakaya - 24.11.2016, 12:55
 

arkadaşlar bir düşünün aileniz olmasa nasıl dünyaya gelirdiniz. onlar size her ne yaparsa yapsın ister dövsün ister sövsün ister övsün hiç önemli değil hepimiz insanız. biz bu dünyada onlara iyi davranırsak diğer dünyada iyi oluruz. onlar bize ne kadar kötü davranırsa davransın öteki dünyada çekecekler ama siz onlara iyi davranın ve sevin. okulda ise okuldan kaçan birçok kişi var üstelik okul cehennemdir diye kacan. geçiyor yazılılar falan bizim için ama bunu bilmeyenlerde var kısacası aile


ZT - 28.11.2016, 18:29
 

Aile onemlidir sonra cevre ama en onemlisi insanin kendisi ,kendi iradesi mesela bir cocugun ailesi  ilgilenmiyor egitimi yarida  kaliyor  veyaahutta kotu etkileniyor sonra cevrdende kotu etkileniyor sonra ogrendiklerini yasadiklarini toplayarak yanlislarini dogruya ceviriyo. Kilit nokta irade ve akil...


josef - 06.12.2016, 16:52
 

sere


ziyaretçi - 06.12.2016, 17:49
 

tabikide aile tartişmasız. çünkü aile bir okuldur zaten


zeynep yalcin - 18.12.2016, 20:46
 

Bence okulda baslar cunku yetistirme yurdunda kalan cocuklarin bir ailesi yok onlarin egitimini okul verir.


ms - 19.12.2016, 15:13
 

bence aile daha önemli münazara ile ilgiili bişeyler araştırıyordum


şebnem özkul - 20.12.2016, 16:05
 

her anne baba aynı değildir çocuk eğitimi kesinlikle ailede başlar


Elif Duran - 21.12.2016, 14:20
 

Bencede aile cok onemlidir bunun masrafla falan alakasi yok seni buyutup okul cagina getiren ve sana ne olursa olun deger veren ailedir...


ogul s. - 27.12.2016, 14:52
 

bbenim de bir munazaram var yardimci olursaniz sevinirim.benim aileyi savunmam gerek.


Afra - 01.01.2017, 08:48
 

MUTLAKA OKUYUN

Çocuk gelişiminde aile daha önemlidir çünkü çocuk kötü bir ailede yetişse bile çocuk gelişir aile çocuğa kötü örnek olursa çocuk ben büyüyünce çocuğuma bunu yapmam demeyi öğrenir 


ZİYARETÇİ - 06.01.2017, 16:50
 

BUNU YAPAN SAĞOLSUN


misafir - 11.01.2017, 14:57
 

Bence aile çünkü ilk eğitimi ondan alıyoruz


nil karaibrahimgil - 12.01.2017, 14:54
 

çocuklar bikere ikiside önemli tabiki ama ev dahada önemli çünkü evde seni annen baban büyüttü evde öğrendin bazı şeyleri anne demeyi baba demeyi yani ev daha önemlidir evde bir okul gibidir.her çocuğun ailesinden alacağı bilgiler onun gelecekteki başarısını belirler.. eğitim anne dizinde başlar her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.


özel - 12.01.2017, 14:55
 

ben ce ailedir


Ziyaretçi - 07.02.2017, 16:45
 

8


Ziyaretçi - 26.02.2017, 16:34
 

Aileeeee


GALATASARAY - 02.03.2017, 15:56
 

okul . okul diyenlerede katılıyorum. çünkü aiile bir yaştan sonra seni birakiyor.ama okul sana her konuda yardım ediyor örnegın istedigin meslek...


can ararat - 07.03.2017, 14:14
 

arkadaslar lutfen lutfen munazarat yarısmamız var cocuk gelisiminde okula ilgili ornekler verırmısınız lutfen lutfen


can ararat - 07.03.2017, 14:17
 

arkadaslar lutfen lutfen cocuk geiısımınde okulla ilgilli ornekler verırmisiniz lutfen lutfen


caner demir - 07.03.2017, 14:18
 

aileeee


resul acar - 07.03.2017, 18:09
 

arkadaşlar düşünelim biz bir okuz ailemiz ise yay yayı nekada iyi çekersek o ok ne kadar uzağa gide bilirki tani ailen öldü diyeim Alah korusun o zaman napıcan


Tuba yüksek - 22.03.2017, 15:45
 

Arkadaşlar biz ilk eğitiminizi ailemizden alırız


iremgül - 27.03.2017, 12:10
 

arkadaşlar başarılar dileyin bizim ki haftaya


GAMZE NUR - 28.03.2017, 16:00
 

Ben 5 e gidiyorum bence okul daha önemlidir....


haydi - 14.04.2017, 09:40
 

okulu savunan münazara konuşması istiyorum


saanne - 18.04.2017, 13:32
 

mallar okul diyendir


burcu özdeş - 09.05.2017, 14:42
 

yarın münazaram var aileyi savunuyorum inşallah kazanırım


muharrem songul - 25.10.2017, 15:18
 

Arkadaşlar lütfen munazaram var konum ders başarısında aile daha onemlidir


ikizler - 11.11.2017, 13:25
 

gamze nur bizene senin 5 gitmen den arkadaşlar biz münazara ya katıldık aynı konudayız ama biz okulu savunyoruz lütfen bize yardım edin 7. sınıfla tartşcaz onl+ar bizden büyük daha tecrübelli lütfen bıze yardım edin


öylesine - 16.11.2017, 18:18
 

bence aile çünkü 0-6 yaş çocuğunkarekterinin oturduğu zamandır


elif - 12.12.2017, 17:32
 

Okulda kesinlikle aile Seher dir annen saana okil hakkinda guzel seyler asilarsa sende okula zevkle gidersin aile onemlii


elif - 21.12.2017, 16:07
 

Ben her seyden onemliyiiim😜


hacer - 26.02.2018, 13:21
 

tabi ki de aile daha etkilidir uzmanlar da aileyi savunuyor


Reyyan - 06.03.2018, 19:16
 

Bence aile çünkü zamanımızda bir çok suç işleniyor ve bunların bazı cezaları var. Ama o cezalar o kadar hafif ki tecavüz ediyolar ceza almadan serbest bırakılıyorlar peki bu cezaları koyan kişiler okumuş kültürlü insanlar değiller mi? sözde. Peki bu kadar hafif cezalar koyacak kadar mı düştüler demek ki her şeyden önce aile eğitimi şart 


Erol koç - 11.04.2018, 21:25
 

Yazdığınız yorumlar çok güzel ama ailede başlar 


efso - 07.01.2019, 17:06
 

sindirim nasıl ağızda başlıyorsa  eğitim de ailede başlar


zeynep özkan - 15.02.2019, 17:23
 

çoook teşekkur ederim 1 hafta sorna münazaram var aileyi savunuyorum


Geje - 26.02.2019, 19:23
 

Aile önemli


kerem - 28.02.2019, 19:04
 

sevdim


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!