Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Başarıda Çalışmak mı Zeka mı - Münazara
www.arsivbelge.com
Zeka mı? Çalışmak mı?Başarıda Çalışmak mı Zeka mı - Münazara dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Zekanın herşeyi etkilediğini düşünürsek; Kesinlikle zeka deriz. 10 saat çalışıp 2 saat çalışan kişileri geçemeyenler var. Aşırı çalışanların konuşmada güçlük çekmelerinin, sosyal çevrede öylece baka kalmaları zekalarının düşüklüğünden kaynaklandığını düşünüyorum. Başarı zeka ile doğru orantılı ama çalışma ile orantısı oval diyebiliriz. Belli bir kapasiteye sahip olmazsan istediğin kadar çalış, işe yaramaz. Zeka önemlidir. Çünkü kuru gürültüye çalışıp da imkanları kullanacak kapasitesi olmayan bir adamın çalışmaları heba olur. Zeki adam çalışır ve kendine imkan yaratır. Görünmeyen şeyleri de görür. Zeki adam ayrıca çok çalışmak zorunda da kalmaz. Yazının Tamamı aşağıdadır!

Başarıda Çalışmak mı Zeka mı önemlidir - Münazara

Zeka

1: İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.

Örnek: Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. R. N. Güntekin

2: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.

Zekanın herşeyi etkilediğini düşünerekten yola çıkın. Kesinlikle zeka! Çevrenize bakın, 10 saat çalışıp 2 saat çalışan kişileri geçemeyenler var. Aşırı çalışanların konuşmada güçlük çekmesi, sosyal çevrede öylece baka kalmaları zekalarının düşüklüğünden olabilir. Başarı zeka ile doğru orantılı ama çalışma ile orantısı oval denebilir. Belli bir kapasiteye sahip olmazsan istediğin kadar çalış, işe yaramaz. Zeka önemlidir. Çünkü kuru gürültüye çalışıp da imkanları kullanacak kapasitesi olmayan bir adamın çalışmaları heba olur. Zeki adam çalışır ve kendine imkan yaratır. Görünmeyen şeyleri de görür. Zeki adam ayrıca çok çalışmak zorunda da kalmayabilir. Çünkü kıvrak zekasıyla her şeyin bir pratiğini bulur. Zeka önemlidir çünkü daha farklı bakış açılardan fikir yürütüp bir çok açıdan bakabilirsin. Çalışan insan sadece var olanı düşünür. Zekasını kullanan insan ise ötesini de düşünür. Gerçek başarı da budur zaten.

Zeka’nın tipi önemli

Bilim adamlarına göre, çocuğun hayattaki başarısını belirleyen, IQ’su, yani ne kadar zeki olduğu değil, hangi zeka tipinde olduğu.. Ya da Edison’un dediği gibi: Başarının yüzde 5’i zekâya, yüzde 95’i çalışmaya bağlı Çoğunuzun zekâsı yazar ve politikacılarda olduğu gibi dilsel mi? Yoksa mimar ve denizcilerin sahip olduğu görsel - mekânsal zekâya mı sahip?

Bilim adamları, felsefeci ve araştırmacıların sahip olduğu mantıksal - matematiksel benlik zekâsı, sporcuların, sanatçıların, dansçıların sahip olduğu bedensel-kinestetik zekâ, öğretmen, satıcı, politikacılardaki kişiler arası zekâ, müzisyenlerdeki müzikal zekâ

Bunlar günümüzde üzerinde durulan zekâ tiplerinden birkaçı.

Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak nitelenen zekâ, günümüz bilim adamlarınca artık ‘tek’ bir tip ve tanımla açıklanmıyor.

Dizimizde neler var?

IQ (Intelligence Quotient - Zekâ katsayısı) seviyesi ne olursa olsun başarılı olunabileceğini söyleyen bilim adamlarına göre, hangi alanda başarılı olacağınızı, zekâ tipiniz belirliyor.

Çocuklar aynı konuyu, farklı eğilimdeki zekâsıyla farklı yollardan kavrayabiliyor. Yani çocuğun zeki olup olmadığı değil hangi zekâ tipine sahip olduğu önemli. Bu dizimizde son yıllarda önem kazanan, bilim adamlarının başarının kapılarını açtığını söylediği duygusal zekâdan, sosyal zekâya, işitsel ve doğa zekâsına kadar pekçok zekâ tipinin tanımını, çocuklarınıza uygulayabileceğiniz testlerle birlikte, zekâ ve öğrenmeyi etkileyen rahatsızlıkları, çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini, uzmanların görüşleriyle birlikte bulacaksınız.

Uzmanından zekâ tanımı

Dizimizin ilk gününde, Memory Center İstanbul Hafıza ve Öğrenme Merkezi Yöneticisi Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la A’dan Z’ye zekâ kavramı üzerine konuştuk. İşte uzmanından öneriler:

Zekâ nedir?

Kişinin anlama, kavrama, öğrenme kapasitesidir, zihinsel performansı gösterir. IQ dediğimiz potansiyel zekâ doğuştan kromozomlarımızda vardır. Bir de kişinin okumayla, eğitimle geliştirdiği pratik zekâ var.

Zekâ geliştirilebilir mi?

Potansiyel zekâ gelişmez, ama pratik zekâ geliştirilebilir. Kişi çocukluğunu zihinsel ve duygusal olarak iyi geçirir, iyi eğitim alırsa potansiyel zekâsını sonuna kadar kullanabilir. Zekâ gerileyebilir de..

Nasıl geriler?

Mesela depresyonlarda, kişinin anlama, kavrama yeteneklerinin bozulduğu durumlarda zekâ düşer. İnsanlar 'Beynim durdu’ derler. Gerçekten de öyle olur. Hastalık geçtikten sonra zihin, geliştirme programlarıyla eski performansına getirilir.

Çocukluktaki IQ erişkinlikte değişir mi?

Hayır. Aynı değerde saptanır. Ancak çocukta depresyon varsa o dönemde IQ’su düşük, ileri yaşta yüksek çıkmışsa ruh hali düzeldiği içindir.

Zekâ hangi yaşlarda gelişir?

İlk 4 yıl çok önemli. Üçüncü aydan itibaren bebekler öğrenmeye ve öğrendiklerini hafızada tutmaya başlar. İyi bir zihin gelişimi için çocuk, korku içinde, sevgi eksikliğiyle büyümemeli. Mutlu bir aile, iyi beslenme, düzenli hayat zihni geliştirir.

Zekâ + tecrübe = akıl

Zekâ mı, çalışmak mı?

Zekâyı fazla büyütmemek lazım. Edison’un güzel bir lafı var. ‘Başarınızı neye borçlusunuz?’ diye sorarlar. O da 'Yüzde 95 çalışmak yüzde 5 zekâ’ der. Zekâ kişi için şanstır. Ama zekâsı çok yüksek olmayan biri de hedefini iyi belirler, çalışırsa, yaşıtlarının çok üzerinde bir başarı gösterir.

Başka nelere ihtiyaç var?

"Zekâ + tecrübe = akıl" diye bir formül vardır. Kişi zekâsını tecrübeyle birleştirirse akıllı ve başarılı olur. Zeki bir kişi tecrübesi eksikse yanlış kararlar verebilir. Zekâsına uygun başarı elde edemez.

Aklın zekâdan farkı nedir?

Akıllı dediğimiz kişiler planlamayı iyi yapan, geleceği iyi düşünebilen, zekâsını iyi kullanan, tecrübelerden yararlanan insanlardır. Akıllı insan olmak için zekâ önemli ama yeterli değil.

 

Çalışmak Hakkında Söylenmiş özlü sözler

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. ( Victor Hugo )
- Çalışmak, hayatın en önemli şartıdır. İnsanlık, mutluluğu ancak bununla ulaşabilecektir. ( Tolstoy )
- Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir, çalışmak. ( Dale Carnagie )
- Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir. ( Sir İsaac Newton )
- Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. ( Sadi )
- Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmalar ise, kendilerini kötülükten kendilerini kurtaramazlar. ( H.z Ali r.a )
- Basit bir adamın elinden gelini yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. ( G.Gracian )
- Bekayı hak tanıyan, sa'yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sa'y olursa hak edilir. ( M.Akif )
- Çalışmak, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. ( Andre Maurois )
- Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın, çalışın. ( Otta Von Bismark )
- Biz dünyaya hakaret etmek üzere geldik. Bundan ötürü, hareket bizim için sakınılmayan bir mecburiyet, bir ihtiyaç ve bir zevk halini almıştır. ( John Simon )
- Zevk için olmasa bile ümitsizlik yüzünden de çalışmak gerek. Çünkü açıkça anlaşılmaktadır ki çalışmak, eğlenmekten çok daha eğlencelidir. ( Charles Baudelaire )
- Çalışmak, her şeyi fetheder. ( Virgil )
- Erken kalkan, geç yatan kaybettiği mala yeniden kavuşur. ( J.G. Herder )
- Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. ( Descartes )
- Dolaşan köpek açlıktan ölmez. ( Profer Merimee)


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Savaşta Bilgi mi üstündür Kılıç mı? Münazara Örneği(5833)

Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği )(5820)

Para Her Kapıyı Açar ve Para Her şey Değildir Münazara Savunmaları(5744)

Çok Gezen mi Çok Okuyan mı bilir? (Münazara örneği)(5738)

Çok Gezen Bilir Tez Savunması örneği(5699)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 180

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

melek - 17.12.2018, 19:47
 

Bence çalışmak mesela bir işe gidiceğiz bize Q seviyemizi sormazlar daha önceki tecrübelerimizi,yaptığımız projeleri sorarlar


abidik kubidik - 21.12.2018, 21:17
 

biz zekayi savunuyoruz bence zeka daha onemli mesela edison kucukken edisona aptal denilmisti ama edison zekasiyla herseyi basarmistir.


elif - 09.02.2019, 13:08
 

herkesin zekası var yeter ki o zekayı kullanmayı bilelim 


fert grf - 22.04.2019, 12:56
 

alakası yok bence


hira - 23.12.2019, 18:11
 

sizce hangisi


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!